Kulturföreningen Vevkullorna upplöst 2010

Vid det extra årsmötet den 20 maj 2010, togs beslutet att upplösa föreningen, då det inte lyckats för valberedningen att få tag på ersättare i styrelsen. Problemet är liksom i så många andra föreningar, att få tag på ideella krafter som kan driva styrelsearbetet och de praktiska bestyren med kullvevbåten vidare. Slupen finns dock kvar i kommunens ägo, och förslag finns att placera slupen på landbacken under tak vid kajen med tillhörande informationestavla.

Kulturföreningen Vevkullorna tackar för en den tid som varit
Leksand 2010-03-11


Viktig information om föreningens framtid

Bästa medlem i Kulturföreningen Vevkullorna,

Som vi berättat i tidigare medlemsbrev gick mandattiden ut för de flesta av ledamöterna i styrelsen i samband med årsmötet 2010 och ingen i styrelsen har tackat ja till fortsatt mandat. Valberedningen har tyvärr inte kunnat finna några ersättare. Det innebär att föreningen ställts inför valet att upplösas eller att vara vilande under ett år.

Villkor för föreningens upplösning
Vid Kulturföreningen Vevkullornas årsmöte den 4 mars i Leksands kulturhus togs ett första beslut om upplösning av föreningen. Upplösning innebär att verksamheten upphör och att föreningens tillgångar överlämnas till kommunen.

För att beslutet om upplösning ska träda i kraft krävs att föreningen håller ett medlemsmöte tidigast en månad efter årsmötet och att en majoritet på fyra femtedelar av närvarande medlemmar röstar för en upplösning.

Medlemsmötet planeras äga rum torsdag den 20 maj kl. 19.00 i Leksands kulturhus.
Separat kallelse kommer senare.

Vevkulla har en framtid
Årsmötet den 4 mars beslutade samtidigt att ansträngningarna för att behålla båten Vevkulla som uppskattad sommarattraktion för turister och leksandsbor ska fortsätta. Det är nu valberedningens uppgift att arbeta fram en fungerande lösning. Valberedningen har därför förstärkts med två personer och består nu av: Slång Hans Lundkvist, Agneta Magnusson, Rolf Pellas och Tege Tornvall.

Inga medlemsavgifter för 2010
Eftersom föreningen inte planeras ha någon verksamhet efter medlemsmötet den 20 maj är det inte aktuellt med några medlemsavgifter för 2010. Vi kommer att återbetala eventuella redan inbetalda medlemsavgifter.

Vi hoppas få se så många som möjligt av våra medlemmar på mötet den 20 maj, då vi får tillfälle att uttrycka våra tankar och känslor kring det som varit och det som blir.

Till dess - Varmt tack för ditt stöd och ditt medlemskap i Kulturföreningen Vevkullorna.

Kulturföreningen Vevkullorna

OM BÅTEN VEVKULLA


Historik

Stockholm bestod från begynnelsen, liksom i våra dagar, av en mängd öar och holmar. Redan på 1500-talet blev passagerartrafik på vatten i Stockholm vanlig med båtar som roddes av rodderskor – roddarmadammer, med en skråliknande organisation.
Deras dåliga humör, som gick ut över passagerarna, har blivit legendariskt. Lynnet beskrivs av en krönikör från tiden som ”i ett ständigt kokande tillstånd”.

År 1820 får roddarmadammerna konkurrens av roddkullor, som i smidigare och snabbare roddbåtar och med sina hembygdsdräkter, erbjuder en bättre transportservice.

Omkring 1830 dyker ännu en ny slags farkost upp på Stockholms vatten – vevslupen. Vevslupen bemannades av kullor som var glada, trevliga, serviceinriktade och i kläder från Siljansbygden. De tidigare allenarådande roddarmadammerna med sina klumpigare roddbåtar och sitt dåliga humör, fick så stor konkurrens att de mer eller mindre försvann från marknaden.

Kullorna var dåtidens motor i båten genom att fyra kullor vevade och därmed drev skovelhjulen. En kulla, eller ibland en av passagerarna, skötte styråran. Strindberg skrev om de märkliga farkosterna och kallade dem ”kullvefbåtar”. Kronprins Oscar blev så förtjust över vevslupen att han skrev en ”Wefslupswisa” om fyra verser. Som kuriosum kan nämnas att denna visa står även att finna i STATENS MUSIKBIBLIOTEK- The Music Library of Sweden - på tyska! Då heter visan Dalkarlierin-Lied (An der Kurbel). Das Mädchen im Radboot. Gedicht von Oscar II,... [För röst och piano].
Vitsiga stockholmare kallade företeelsen för ”dalånga”. Vevslupar fanns även i Söderhamn, Karlskrona och Göteborg. Enligt en Göteborgstidning var det ”äkta från Dalarna importerade dalkullor” som vevade sluparna på Göta älv.

Kullvevbåten Vevkulla
Vid ett besök i arkiven på Stockholms Stadsmuseum år 2006 återupptäcks ”kullvevbåten Gamla Stan” av Hoff Sven Hedlund, Leksand, liksom uppgifterna om initiativtagaren och byggaren Göran Forsell samt finansiären, sonen Marcus. Ett gemensamt intresse för Siljansbygden, kulturen och kullornas arbetsvandringar och herrarbeten, ledde till intensiva och aktiva förhandlingar, som den 24 maj slutade med att båten donerades till Leksands kommun.

Båten är byggd på Skeppsholmens båtbyggarskola i Stockholm. Den 9 juni år 2000 gick provturen.

Den 10 juli 2007 kom Vevkulla på lastbil till Leksand. Det blev en stor folkfest tillsammans med evenemanget Åkdon & Termos. Vädret var på topp liksom bil- och publiktillströmningen.

Fakta om kullvevbåten
Byggtid: 4 000 timmar
Besättning: 4 vevkullor, 1 styrkulla
Längd: 7,05 meter
Bredd: 3,10 meter
Vikt: cirka 1 000 kg
Passagerare: 12 personer
Träslag: furu på ek

OM KULTURFÖRENINGEN VEVKULLORNA

Foto: Hans Blom, Dala Demokraten
Föreningen är en partipolitisk obunden förening som förutom den praktiska verksamheten kring kullvevbåten Vevkulla, vill fördjupa kunskapen och förmedla informationen om båten och vevkullorna.

Vår verksamhet ska präglas av glädje, enkelhet och kunskap.

Föreningen samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.

Medlemsinformation
Som medlem stöder du föreningens utveckling och har chans att delta på kurser och aktiviteter. Kvinnor kan även vara med att veva.

Årsavgift för 2009 är 100 kronor. Avgiften betalas in på bankgiro 201-7143.
Kom ihåg att uppge namn, adress och ev. e-postadress samt om du vill vara med och veva.
(Kvinnor mellan 18 och 26 år som saknar inkomst kan bli vevkulla utan att betala medlemsavgift).
OBS! Kom ihåg att uppge namn och adress och ev. e-postadress samt om du vill vara med och veva.

Styrelse
2009
Marianne Gustafsson (ordförande), Birgit Carlstén (ledamot) Ulla Tornvall (ledamot),Kajsa-Lena Isaksson (ledamot), Ann-Catrine Klusell (ledamot), Helena Lindström Klockaräng (suppleant), Maine Mäcs Söderstam (suppleant)
Revisorer: Anita Larses, Lars Larses
Arbetsgrupper: Kajsa-Lena Isaksson (klädansvarig), Birgit Carlstén (underhållning)

KALENDER

TEMA-kvällar hösten 2009 - Kulturföreningen Vevkullorna

"I ässjans sken" - prat och mat i Käck & Hedbys smedja! Onsdag den 2 december kl. 19.00. Entre 50 kronor. Servering och lotteri. Begränsat antal. Medarrangör: Studieförbundet Vuxenskolan samt Leksands kommun.

VÄLKOMNA!

Torsdagen den 29 oktober kl. 19.00 i Sveasalen
Författarbesök av Lars-Erik Litsfeldt, författare till böckerna Bli frisk och smal med LCHF, Fettskrämd samt Diabetes inte.
Estradör & presentatör Birgit Carlstén
Biljettpris 100:-. Förköp på Lundells Bok & Papper
Välkommna!

läs mer om författaren och böckerna på http://litsfeldt.se/

Sommaren 2009 med Vevkulla

Augustikväll med Vevkulla och vevkullor - medlemskväll

Tisdag den 18 augusti på Tällbergs strand från kl. 19.00
Du får tillfälle att ta en tur med Vevkulla och – om du vill – pröva på att veva.
Vi bjuder på något lätt att äta och dricka samt kaffe och kaka.
Vi ber om din anmälan till träffen senast måndag 17 augusti. Ring eller e-posta till;
Marianne tel 070-642 69 42, vevkullorna.leksand@gmail.com eller
Ulla tel 070-571 65 45, ulla.tornvall@telia.com
Som medlem i Kulturföreningen Vevkullorna betalar du ingenting för ditt deltagande

Leksands Vattendagar

Leksands Vattendagar äger rum den 2 till 4 juli på kajenområdet i Leksand. Under dessa dagar ligger Vevkulla vid Kajen med besättning. Du är välkommen att ta en tur med Vevkulla (kanske även veva) mellan klockan 13.00 - 17.00 under dessa dagar. Kostnaden för denna unika upplevelse är endast 40 kronor vuxen och 20 kronor barn. Välkomna!

Leksands Vattendagar 2-4 juli
http://www.dalademokraten.se/Templates/pages/news.aspx?id=71041


Tema-kvällar och årsmöte våren 2009 - med Kulturföreningen Vevkullorna.

7 maj ”Vårkväll med vev- och vävkullor”
En kväll med prat och prova-på-slöjd-stationer.
Förtäring samt lotteri
Leksands Hemslöjd, kl. 19.00. Entré 50 kr.
Fritt inträde för medlemmar i Kulturföreningen Vevkullorna

8 mars Internationella Kvinnodagen
Annika Dopping föreläser om "Stålmannen & Törnrosa kommer tillbaka" och kören Qvinnoväsen framträder under ledning av Linn Holmberg.
Sveasalen, kl. 16.00. Entré 100 kr. Servering och lotteri
http://www.artist1.se/annika_dopping/index.htm


5 mars Årsmöte - Kulturföreningen Vevkullorna
Campus Leksand, kl. 19.00

4 februari ”Glöd i smedjan!”
Prat och mat i Käck & Hedbys smedja
Kl. 19.00. Entré 50 kr. Servering och lotteri

ARKIV

Årsmöte 2010

Kulturföreningen Vevkullornas årsmöte ägde rum den 4 mars 2010 på Kulturhuset, Leksand.
Ett tjugotal personer hade mött upp och gavs möjlighet att framföra sina tankar och åsikter om kulturföreningens framtid. (se informationsbrevet)
Läs artikel;

http://www.dalademokraten.se//Templates/pages/news.aspx?id=110011

http://www.dalademokraten.se//Templates/pages/news.aspx?id=110479

Temakvällar hösten 2009

"Ät fet mat! - bli frisk och smal"

Kulturföreningen Vevkullornas temakväll den 29 oktober handlade om kost och hälsa. Cirka 70 personer kom till Sveasalen för att lyssna på författaren Lars-Erik Litsfeldt och hans personliga erfarenheter av att äta en fettrik kost, tvärs mot Livsmedelsverkets rekommendationer för en sund mathållning. Han har skrivit flera böcker i ämnet, bland annat ”Fettskrämd” där han grundligt och med stöd av forskningsresultat ifrågasätter den rådande uppfattningen om vad en diabetiker bör äta. Temakvällen genomfördes i samarbete med Lundells Bokhandel.


Augustikväll med Vevkulla och vevkullor - medlemsträff

Blå himmel, blått vatten och gyllene kvällssol mötte deltagarna i Kulturföreningen Vevkullornas medlemsträff på Tällbergs strand den 18 augusti. Vid strandlinjen väntade båten Vevkulla med styrkarl. Intresset för en åktur på Siljan var på topp. Flera ville prova att veva, andra ville bara åka med. Det blev två fulla turer innan milda grillångor från baconlindad knäpparekorv tog överhanden. Efter kaffe med hembakade kakor väntade frågesport, euforiskt anförd av Birgit Carlstén, som även reciterade och sjöng egna och kända poeters klurigheter.Fullt i vevslupen

Veverskor

Frågesport

Vattendagar i Leksand, den 2-4 juli 2009


Margareta Karonen och Ronny Svensson som är med och arrangerar
Vattendagarna i Leksand, tar emot Vevkullebåten.
Vevkullor och "masar" vid veven

Lyssa på Radio Dalarnas sändning om Vevkulla;

Sommar i Dalarna

Vevkulla sjösatt den 11 maj 2009
Det var kallt och ruggigt denna morgon, men sedan kom solen och skratten! En härlig morgon då vi sjösatte Vevkulla som nu ligger i Tällberg. Läs mer på;

http://www.dalademokraten.se/Templates/pages/news.aspx?id=69181&epslanguage=sv
http://arkiv.daltid.se/2009/05/20090512/FKA-20090512-FBN-10.pdf


Vårkväll med väv-och vevkullor den 7 maj 2009
Detta arrangemang lockade ett 30-tal inspirerade damer och ett par modiga herrar till Leksands hemslöjd på torsdagskvällen. Den färgsprakande butiken fylldes snabbt av trivsamt sorl runt medverkande slöjdare, spelmän och dräktklädda kullor. Arrangörer var Kulturföreningen Vevkullorna och Leksands Hemslöjd i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Anna-Lisa Nises demonstrerade knyppling

Elisabeth Näs visar svartstickeri, ( korsstygn av svart silke)
på tupphalsklädet till Leksandsdräkten

Vevkullornas ordförande Marianne Gustafsson (t v) och
butikschefen Lena Hagman var mycket nöjda

http://arkiv.daltid.se/2009/05/20090506/FKA-20090506-FBN-13.pdf

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN DEN 8 MARS


160 personer kom till Sveasalen, Leksand, för att fira Internationella kvinnodagen den 8 mars med Kulturföreningen Vevkullorna, kommunikatören och tv-producenten Annika Dopping föreläste under rubriken ”Stålmannen & Törnrosa kommer tillbaka” om kvinnligt och manligt, och kören Qvinnoväsen under ledning av Linn Holmberg framförde både sång och musik. Konferencier var Birgit Carlstén.

Besökarna möttes i entrén av elever från Musikskolans blockflöjtsutbildning, under ledning av Marit Nordin, som bjöd på stämningsfull musik. I pausen serverades frukt, juice och tult-rullar


Qvinnoväsen under ledning av Linn Holmberg

Blockflöjtsensamble


"Glöd i smedjan!" hos Käck & Hedbys Smide. Temakväll 4 februari 2009

Det var en närmast trolsk stämning som mötte de 40 besökarna när de kom in från kylan och mörkret. Belysningen ute i butiken utgjordes av tända ljus i många av de ljusstakar som fanns där till försäljning, - och det finns många!

Belysning inne i smedjan kom också från levande ljus. Det var de stora takkronorna framför ässjan och övriga ljusstakar effektfullt utplacerade, som spred ett vackert sken. Det kändes som om det när som helst skulle komma fram en liten grå tomte ur dunklet. Birgit Carlstén berättade om Vevkulla och föreningen, läste passande dikter av Alf Henrikson och sjöng en vevvisa. Framför ässjan berättade Per Göstas om smedjan och visade början på hur en tuppstake blir till. Efter det var det dags för förtäring - strömming stekt på ässjan. Det var läckert! Kvällen avslutades med dragning i lotteriet, där fina vinster skänkta av Käck & Hedbys, fick följa med lyckliga vinnare hem. En mycket trevlig och stämningsfull kväll var till ända.


Torsdag 27 november 2008

Denna kväll ordnade Kulturföreningen Vevkullorna, tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och Rättviks kulturförvaltning, en inspirationskväll i ett fullsatt Rättviks kulturhus. Kerstin Bäck, som ni säkert känner som f d traversförare på SSAB i Borlänge, hälsohemsföreståndare i Lasse Åbergs Hälsoresan, härlig stå-uppare, föreläsare och gudabenådad inspiratör, ruskade om publiken genom totalupplevelsen (det stod "föreläsning" i programmet, men det var så mycket mer) på temat "Se möjligheterna inte hindren". Om att våga anta utmaningar, öka självförtroendet och våga ta för sig i livet.

Vi alla, flest kvinnor och så några få modiga män, växte flera centimeter under kvällen när vi fick uppmuntran och styrka att stå på oss och gå vidare. Genom exempel från sitt eget liv fick Kerstin oss inte minst att inse vikten av att ständigt se och berömma våra barn och ungdomar – och att sätta gränser.Som slutkläm på denna stärkande kväll, fylld av både skratt och eftertanke, fick vi veta att just denna föreläsning var den sista – nu går Kerstin i pension!


Tisdag 4 november 2008

Under vår kväll "Lack och Läder" i Bilkompaniets arena bjöds på underhållning av Pelle Lindström och Birgit Carlstén. Täpp Lars med elever från Skinnskolan i Malung visade kläder.

Stort tack till våra samarbetsparnterns, bidragsgivare och utställare:
Bilkompaniet, Hotell Siljansnäs och SPA, My Lady, LOVA, Täpp Lars med elever från Malung, Klockargården Tällberg, Ejendals Arena, Lundells Bokhandel, Ring Upp, Coop Konsum och Blomsterflärd.
Tisdag 30 september 2008
"Kajsa-Lena, Mats, Kus Karin, Helena, Dagmar och jag vevade idag på förmiddagen Nils och Vigdis Melander - namngivaren till Vevkulla. Det var en jättebra tillställning. Siljan helt lugn, dimman lättade och solen sken värmande. Kus Karin berättade i fina ordalag om hur Hoff Sven hittade grundfigurerna till föreningen, Kajsa-Lena informerade om dräkterna, Kus Karin läste på dalmål och vi bjöd på kaffe med duppa." /Marianne Gustafsson

Läs artikeln i Falu-Kuriren här.

Läs notisen i Dala Demokraten här.


Fredag 22 augusti 2008
Linda Olsson, författarinnan till världssuccén "Nu vill jag sjunga dig milda sånger, fick en åktur med Vevkulla.

Läs artikeln i Falu-Kuriren här.


Tisdag 29 juli 2008

Vevkulla närvarade vid Classic Car Weeks "Great Lake Day" i Rättvik.
Se bilder från evenemanget här.


Fredag 20 juni 2008
Ett stort antal besökare slöt upp då Vevkulla högtidligt invigdes på självaste midsommaraftonen. På ångbåtsbryggan vid Kajen i centrala Leksand ägde ceremonin rum och talade gjorde föreningens ordförande Marianne Gustafsson, Birgit Carlstén samt kulturchef Marie Folkesson. Per och Johanna Westblom förgyllde med toner på näverlur.Artikel i Falu-Kuriren

Torsdag 22 maj 2008
60 personer kom till den tredje temakvällen arrangerad av Kulturföreningen Vevkullorna med rubriken "Och kvinnorna vevar och går i samma gamla invanda spår? I h-e heller!". Kåserade gjorde Birgit Carlstén på ett fantastiskt och inspirerande sätt. Hon sparade inte på kommentarer och skådespeleri och reciterade även ur boken "Stångkorv och Bordeaux", Gastronomiska utflykter i sällskap med Alf Henriksson. Kaffe med tult skänkt av Rälta Bageri samt nybakade mandelkubbar förhöjde kaffestunden liksom dragningen på kvällens lotteri med skänkta vinster.

Tisdag 13 maj 2008

Här hittar du länkarna till artiklarna om Vevkullas sjösättning:

http://www.dt.se/nyheter/leksand/article310798.ece

http://www.dalademokraten.se/Nyheter/Leksand/2008/59248/61009/60336/


Måndag 12 maj 2008

Länk till inslag om Vevkulla på SVT Gävle Dala.


Onsdag 7 maj 2008

Kus Karin hade en lyckad träff i Tällberg nere vid badet och platsen där Vevkulla kommer att ligga. Otroligt vackert var det där. Sex damer kom - 2 unga och 4 äldre och de verkade mycket intresserade. Flera damer hade anmält att de skulle komma, men de fick förhinder i sista stund. Kus Karin bjöd på kaffe och hembakat matbröd vilket var mycket uppskattat.

Måndag 28 april 2008
Vevkullorna ställde ut på mässan "I hälsans tecken" på kommunhuset i Leksand.

April 2008
Erika Kunz fick hedersuppdraget att måla Vevkullas skovelhuvar
Läs hela artikeln

Måndag 28 april 2008
Vevkullorna ställde ut på mässan "I hälsans tecken" på kommunhuset i Leksand.

Tisdag 4 mars 2008 Kulturföreningen Vevkullorna hade den 4 mars sitt första årsmöte på Campus Leksand. Lars Nygård lämnade en intressant och informativ presentation om skolan innan han övertog ordförandeklubban. Birgit Carlstén roade de församlade med en kavalkad i ord och sång.

Torsdag 14 februari 2008 bjöd vi in till föreläsning på Kulturhuset. Vår gäst Kerstin Bäck roade den hundra personer stora publiken och det blev en mycket lyckad tillställning.

Måndag 8 oktober 2007 gick vår första temakväll av stapeln. Inbjuden föreläsare var Ann-Britt Grünewald som höll ett föredrag på temat "Kvinnokraft". Hoff Sven Hedlund berättade om kullvevbåtens historia. 130 personer deltog under den muntra kvällen.


KONTAKT


Du är välkommen att ta kontakt med oss om du vill veta mer om föreningen eller om du är intresserad av att bli medlem.

Marianne Gustafsson, angående kulturföreningen
vevkullorna.leksand[snabel-a]gmail.com

Eller så kan du klicka här: Kontakta mig